Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

AllyChangingWorld
22:06
9491 0ec3
AllyChangingWorld
22:06
8951 4e18
Reposted fromstylte stylte viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
22:06
AllyChangingWorld
22:06
3257 639c 500
22:05
1328 d211 500
22:05
AllyChangingWorld
22:05

Napiłbym się piwa

Napiłbym się piwa na dachu

Napiłbym się piwa na dachu i zapalił papierosa

Napiłbym się piwa na dachu i zapalił papierosa z Tobą

 

AllyChangingWorld
22:05
W gruncie rzeczy nie trzeba być w czymś najlepszym, wystarczy, że się to kocha.
AllyChangingWorld
22:05

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

AllyChangingWorld
22:05
AllyChangingWorld
22:04
2810 dbea 500
22:04
AllyChangingWorld
22:04
AllyChangingWorld
22:03
7030 945c
Reposted fromzuli zuli viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
AllyChangingWorld
22:03
2232 749c
Reposted fromohshit ohshit viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
AllyChangingWorld
22:03
Pamiętaj! Nie wybieraj tanich ludzi, łatwej drogi i szybkiej miłości… od tych trzech rzeczy nawet gówno jest więcej warte.
— Oczami Mężczyzny
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
AllyChangingWorld
22:03
0015 7320 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
AllyChangingWorld
22:03

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
AllyChangingWorld
22:03
5080 1431 500
AllyChangingWorld
22:01
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl